Prezentacja firmy
Realizacje
Generalne wykonawstwo
Referencje
Kontakt
Referencje
   
 Lista referencji budowlanych
1. Urząd Miejski w Poznaniu rozbudowa LO nr 2 (kwiecień 1996)

2. ALCO PEGRO w Kołaczkowie zagospodarowanie wywaru (kwiecień 1996)

3. ALCO PEGRO w Kołaczkowie Z-d spirytusowy w Małachowie Kępe (kwiecień 1996)
4. ALCO PEGRO w Kołaczkowie Z-d rektyfikacji etanolu w Kołaczkowie (kwiecień 1996)

5. Meblopol Poznań magazyn Wysogotowo (kwiecień 1996)

6. Urząd Miejski w Poznaniu - przebudowa 14 kotłowni w przedszkolach i szkołach Poznania (1996-1997)
7. Park w Przeźmierowie 6 ha (lipiec 1996)

8. DOORS - Zakład produkcji drzwi w Komornikach (grudzień 1996)

9. Rzemieślniczy zakład branży metalowej w Przeźmierowie (grudzień 1996)
10. Firma konfekcyjna Dziekański (październik 1997)

11. Eberspäecher Biuro handlowe w Wysogotowie (październik 1997)

12. Rozbudowa cmentarza w Tarnowie Podgórnym (listopad 1997)

13. Eberspäecher Biuro handlowe w Wysogotowie (sierpień 1998)


14. Banking Investment w Poznaniu przebudowa budynku przy ul. Taczaka (październik 1998)

15. Sermar hurtownia nabiału w Wysogotowie (kwiecień 1999)
16. A.Kayser Poznań Z-d produkcji filtrów w Batorowie (kwiecień 1999)

17. A.Kayser Poznań Z-d produkcji filtrów w Batorowie (lipiec 1999)

18. Przedszkole nr 74 w Poznaniu przebudowa i rozbudowa (sierpień 1999)
19. Rob-Tex magazyn obuwia w Batorowie (sierpień 2000)

20. Stella w Baranowie magazyn artykułów szkolnych i biurowych (sierpień 2000)

21. Altex magazyn obuwia w Batorowie (sierpień 2000)
22. INTROL zakład poligraficzny w Swadzimiu (sierpień 2000)

23. Biuro Styl Poznań magazyn surowców do produkcji mebli (wrzesień 2000)
24. LOKGAZ w Tarnowie Podgórnym - budynek pogotowia gazowego (listopad 2000)

25. Hadmax w Poznaniu magazyn mebli turystycznych (grudzień 2000)

26. HOLCO w Poznaniu modernizacja zakładu przetwórstwa pieczarek (marzec 2001)
27. Projekt cmentarza w Zakrzewie (maj 2001)

28. Projekt wstępny budynków wielorodzinnych w Sadach (maj 2001)

29. Projekty domów jednorodzinnych oraz małych obiektów handlowych, rzemieślniczych i gastronomicznych (2001- 2003)
30. AL-KO KOBER magazyn w Wysogotowie (2001)

31. ITALINOX-Polska Poznań - magazyn w Wysogotowie (2002)

32. REMARK-KAYSER rozbudowa Zakładu Produkcji Filtrów (2003)
33. "KMP" S.A. w Poznaniu uzbrojenie osiedla w Mrowinie (2003)

34. Rozbudowa lokalu gastronomicznego w Przeźmierowie (2003)

35. GUSMA w Sadach rozbudowa zakładu produkcyjnego (2003)
36. HERLITZ sp. z.o.o. projekt doku przeładunkowego (2003)

37. Zajazdu turystyczny w Podrzewiu (2003)

38. BUDOM-MARKET magazyn z salonem (2003)
39. RZGW w Poznaniu projekty odbudowy umocnień na rz. Warcie (2004)

40. REMARK-KAYSER rozbudowa zakładu produkcji filtrów (2004)

41. PBG S.A. w Wysogotowie rozbudowa budynku przemysłowego (2004/2005)
42. TROPOIL rozbudowa hurtotwni środków smarnych (2004/2005)

43. Rozbudowa budynku handlowego w Nowym Tomyślu (2005)

44. METALMEX budowa nowego magazynu z częścią socjalną i biurową (2005)
45. SIL-GUM przebudowa zakładu produkcji uszczelek z gumy i silikonu (2005)

46. INTROL rozbudowa zakładu poligraficznego w Swadzimiu (2005)

47. DROMADER rozbudowa zakładu gastronomicznego w Przeźmierowie (2005)
48. SKANEM- INTROL S.A. rozbudowa zakładu poligraficznego w Swadzimiu (2005)

49. HERLITZ sp. z.o.o. rozbudowa hali produkcyjnej w Baranowie (2005)

50. TELMECH sp. z.o.o. rozbudowa zakładu w Poznaniu (2006)
51. REMARK- KAYSER sp. z.o.o. rozbudowa zakładu w Batorowie (2006)

52. KENTEL sp. z.o.o. budowa zakładu w Szamotułach (2006)
 
Lista referencji dla planów miejscowych
   
1.  Gmina Tarnowo Podgórne - plan ul. Rynkowej i parku w Przeźmierowie (1996)
2.  Gmina Tarnowo Podgórne - 10 planów miejscowych w Gminie Tarnowo P. dla budownictwa mieszkaniowego, usług i aktywizacji gospodarczej (1996-1999)
3.  Mpzp w Przeźmierowie dla pracowników Akademii Rolniczej (2000)
4.  Gmina Powidz - 6 planów miejscowych w Gminie Powidz (1998-2001)
5.  Gmina Dopiewo - 4 plany miejscowe w Gminie Dopiewo (1999-2002)
6.  Gmina Czerwonak - 4 plany w Gminie Czerwonak (2000-2002)
7.  Gmina Tarnowo Podgórne - 14 planów miejscowych w Gminie Tarnowo P. (1999-2002)
8.  Miasto i gmina Śrem (wybrane tereny o różnych funkcjach) (2002-2003)
9.  Miasto i Gmina Murowana Goślina (wybrane tereny o różnych funkcjach) (2002-2003)
10. Gmina Czerwonak (wybrane tereny o różnych funkcjach) (2002-2003)
11. Gmina Dopiewo (wybrane tereny o różnych funkcjach) (2002- 2003)
12. Gmina Tarnowo Podgórne (wybrane tereny o różnych funkcjach) (2002-2003)
13. Gmina Suchy Las (wybrany teren o różnych funkcjach) (2002- 2003)
14. Miasto i Gmina Gołańcz (teren gminy) (2002-2003)
15. Miasto i Gmina Września (wybrany teren działalności gospodarczej) (2003)
16. Gmina Przemęt (wybrane tereny) (2003)
17. Gmina Śrem (wybrane tereny) (2004)
18. Gmina Drawsko (plany miejscowe 11 wsi) (2004)
19. Gmina Suchy Las (wybrane tereny o różnych funkcjach) (2004)
20. Gmina Grodzisk Wielkopolski (wybrane tereny) (2004)
21. Gmina Szamotuły (Przecław) (2005)
22. Miasto Rogoźno (wybrany teren miejski) (2005)
23. Miasto Pleszew (wybrany teren miejski) (2005)
24. Gmina Sompolno (wybrane tereny) (2005)
25. Miasto Gołańcz (Laskownica) (2005)
26. Gmina Grodzisk Wielkopolski (Kąkolewo) (2006)
27. Miasto i Gmina Sompolno (wybrane obszary) (2007)
28. Gmina Dopiewo (Skórzewo) (2009)
29. Miasto Śrem (Brama Miasta, Mechlin, Nochowo) (2009)
30. Miasto i Gmina Rogoźno (Cieśle, Kaziopole, Jaracz, wybrane obszary Rogoźna) (2010)
31. Miasto Grodzisk Wielkopolski (wybrane obszary) (2010, 2012)
32. Miasto Luboń (wybrane obszary) (2010-2011)
33. Miasto i Gmina Szubin (Zamość) (2011)
34. Gmina Komorniki (część wsi Komorniki) (2012)
35. Miasto Luboń (Kocie Doły) (2013)

Plany miejscowe obejmujące obszary chronione i parki krajobrazowe:
do 4.
Gmina Powidz - Powidzki Park Krajobrazowy, Powidzko-Bieniszewski Obszar Chronionego Krajobrazu
,
Przedmiot:

tereny zabudowy mieszkaniowej, letniskowej i rekreacyjnej nad jeziorem Powidzkim, oczyszczalnia ścieków "lemna", składowisko odpadów komunalnych.
Zakres realizacji:
obszary wielof
unkcyjne i analizą uzbrojenia technicznego i ochrony środowiska.

do 6.
Gmina Czerwonak - Park Krajobrazowy "Puszcza Zielonka" z otuliną,
Przedmiot:
tereny mieszkaniowe wraz z usługami i działalnością gospodarczą.
Zakres realizacji:
obszary mieszkaniowe z analizą uzbrojenia technicznego i ochrony środowiska.

do 7.
Gmina Tarnowo Podgórne - Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Lusowskiego i rzeki Samy
temat opracowany przy współpracy z prof. dr hab. arch. Aleksandrem Grygorowiczem z Politechniki
Poznańskiej.
Przedmiot:
tereny mieszkaniowe wraz z usługami i działalnością gospodarczą.
Zakres realizacji:
obszary mieszkaniowe z analizą uzbrojenia technicznego i ochrony środowiska.

do 14.
Gmina Gołańcz - obszar chronionego krajobrazu Doliny Wełny i Rynny Gołaniecko-Wągrowieckiej, teren chroniony zachodniego fragmentu głównego zbiornika wód podziemnych GZWP nr 139 Doli- na Kopalna Smogulec oraz teren chroniony GZWP nr 138 Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka
Przedmiot:
tereny mieszkaniowe wraz z usługami i działalnością gospodarczą.
Zakres realizacji:
obszary z analizą uzbrojenia technicznego i ochrony środowiska.